Kredito kortelė + 2% cashback Pasirink limitą ir užsisakyk kortelę nemokamai!

Bendros kreditų sąlygos ir kita informacija

 • Susipažinti su sutarties sąlygomis (atsidarys atskirame lange)
 • Akcijos "3 mėn. nieko nemokėk" SĄLYGOS
  1. Šios akcijos sąlygos yra neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalis. Jei yra neatitikčių tarp kredito sutarties ir akcijos sąlygų, turi būti vadovaujamasi akcijos sąlygomis. Akcijos organizatorius turi teisę keisti ir koreguoti akcijos taisykles ir sąlygas ar atšaukti akciją be išankstinio klientų įspėjimo bei savo nuožiūra nesuteikti klientui galimybės pasinaudoti akcijos pasiūlymu.
  2. Šios akcijos sąlygos taikomos tik tiems klientams, kurie pirmą kartą ima kreditą "Smspinigai.lt". Kreditas pradedamas grąžinti praėjus 3 mėnesiams po jo išdavimo. Klientams, kurie atitiks akcijos taisykles ir sąlygas, akcija bus pritaikyta automatiškai.
  3. Akcijos "3 mėn. nieko nemokėk" sąlygos
   • kredito suma: iki 5000 €
   • Kredito laikotarpis: nuo 90 dienų iki 6 metų
 • UAB „NORDECUM“ PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI
 • Ginčų nagrinėjimas
 • Skundo pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, skundo esmę, svarbias detales ir aplinkybes, taip pat skundą pagrindžiančius įrodymus. Skundas turi būti parašytas aiškiai, suprantamai, valstybine kalba, pasirašyta skundo pareiškėjo arba jam juridiškai atstovaujančio asmens.

  Skundai turi būti pateikiami raštiška forma (registruotu laišku arba asmeniškai) kreditoriui adresu Naugarduko g. 97, 03160 Vilnius.

  Skundas bus apsvarstytas per 14 dienų. Išskirtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas, prieš tai informavus skundo pareiškėją.

  Pareiškėjas, kurio netenkina atsakas į skundą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (LB) per 3 mėnesius nuo netenkinančio atsakymo dienos. Jei į skundą nebuvo atsakyta, pareiškėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo paskutinės dienos, kai į skundą turėjo būti atsakyta. Pareiškėjas, manantis, kad jo teisės arba teisiniai interesai sutartyje nurodytomis sąlygomis buvo pažeisti, turi teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjo kreipimasis į LB nepanaikina pareiškėjo teisės kreiptis į teismą.

  Pareiškėjų skundai svarstomi nemokamai.
 • Klientų asmens duomenų tvarkymo principai UAB „Nordecum“
 • Duomenų tvarkytojų sąrašas
 • Priklausomų vartojimo kreditų tarpininkų sąrašas
 • Ikisutartinė informacija (kredito kortelė)
 • Svarbi informacija apie permokas buvusiems klientams.
 • Kredito kortelių Cashback akcijos sąlygos